Privacy Policy

Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot onze sites, of door persoonlijke informatie aan ons te verstrekken via de sites, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van die informatie in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Bohm Energy gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Bohm Energy de betrokkene hierover informeren.

2. Indien Bohm Energy op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.